Şifreli Alan

İLKOKUL

YENİ BİLİM İLKOKULU

Yeni Bilim Kolejinde “Her çocuk ayrı bir dünyadır.” ilkesi temel alınarak; çocuk merkezli, ezbere dayalı olmayan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programları uygulanmaktadır. Çocuklarımız, güçlü ve zayıf yönleriyle bir bütündür. Bu bağlamda çocuklarımızın bireysel farklılıkları takip edilerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına imkân veren çalışmalar yapılmaktadır.

 

Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde ‘öğretme’ kavramı yerine ‘öğrenme’ kavramı merkeze konulmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.

 

Yeni Bilim Koleji’nin ilkokul kademesinde eğitim-öğretim faaliyetleri “Tam Öğrenme Modeli” adı verilen, ezbercilikten uzak, bilişsel becerilere dayalı, yapılandırmacı-bütünsel eğitim modeline göre yapılır.

 

Yeni Bilim Kolejinde;

       *  Çocuklarımız düşünmeye, soru sormaya, fikir alışverişi yapmaya teşvik edilir.

       *  Eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrenmeyi öğrenecekleri şekilde düzenlenir.

      *  Öğrenirken çevredeki olanaklardan faydalanmalarına, yaşamsal örnekleri kullanmalarına izin verilerek “Duvarsız Eğitim” yaratılır ve “Tam Öğrenme” sağlanır.

       *  Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılık geliştirmeleri sağlanır.

       *  Derslerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklarımızın ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanır.

       *  Milli kimliğimizle birlikte, evrensel değerleri de sahiplenen çocuklarımızın birer “Dünya İnsanı” olarak yetişmelerine fırsat tanınır. 

       *  İngilizceye karşı farkındalık yaratılarak anadili gibi öğrenme ortamları oluşturulur.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin amacı; öğrencilerimizin, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, potansiyellerini en üst düzeye çıkartmaktır. Bu bağlamda, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durumu saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

 

DESTEK EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamalarda ihtiyacı olan her öğrenci için bireysel eğitim programı hazırlanır ve bire bir olarak uygulanır. Buradaki amaç öğrencilerimizin eksiklerinin giderilerek akranlarının seviyelerine ulaşmalarını sağlamaktır.

 

GEZİ

Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri, öğrenmeyi sınıf ortamıyla sınırlandırması ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir. Eğitsel amaçlar doğrultusunda öğretim programımızda düzenli olarak gezi ve gözlemlere yer verilmektedir.

 

KİTAP OKUMA SAATİ

Okuma kültürünün gelişmesi için okumanın alışkanlığa dönüşmesi gerekir. Okulumuzda okumanın sevilen bir alışkanlık olması için okuma saatleri düzenlenir. Okuma saatimizde tüm öğrenci ve öğretmenler birlikte kitap okur. Her öğrenciye ilgisine göre kitap seçme özgürlüğü tanınır.

Çocuklara kitap oku demenin en güzel yolu, onlarla birlikte kitap okumaktır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Biz Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi insan sevgisiyle bütünleşmiş bireylerin, hayatı daha anlamlı, değerli ve yaşanabilir kılacaklarına inanırız. Bizleri yücelten değerlerimizdir. Yeni Bilim Koleji olarak öğrencilerimizin milli, manevi, toplumsal ve insani değerlerin bilincinde olmalarını çok önemsiyoruz. Ayrıca iyi karakterli, sevgi, saygı, dürüstlük, hoşgörü ve yardımseverlik gibi temel insani kavramları benimsemiş ve bu kavramları hayatlarında uygulayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

    

 

Yeni Bilim Amerikan Kültür Koleji

Tamam

İLKOKUL

YENİ BİLİM İLKOKULU

Yeni Bilim Kolejinde “Her çocuk ayrı bir dünyadır.” ilkesi temel alınarak; çocuk merkezli, ezbere dayalı olmayan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programları uygulanmaktadır. Çocuklarımız, güçlü ve zayıf yönleriyle bir bütündür. Bu bağlamda çocuklarımızın bireysel farklılıkları takip edilerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına imkân veren çalışmalar yapılmaktadır.

 

Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde ‘öğretme’ kavramı yerine ‘öğrenme’ kavramı merkeze konulmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.

 

Yeni Bilim Koleji’nin ilkokul kademesinde eğitim-öğretim faaliyetleri “Tam Öğrenme Modeli” adı verilen, ezbercilikten uzak, bilişsel becerilere dayalı, yapılandırmacı-bütünsel eğitim modeline göre yapılır.

 

Yeni Bilim Kolejinde;

       *  Çocuklarımız düşünmeye, soru sormaya, fikir alışverişi yapmaya teşvik edilir.

       *  Eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrenmeyi öğrenecekleri şekilde düzenlenir.

      *  Öğrenirken çevredeki olanaklardan faydalanmalarına, yaşamsal örnekleri kullanmalarına izin verilerek “Duvarsız Eğitim” yaratılır ve “Tam Öğrenme” sağlanır.

       *  Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılık geliştirmeleri sağlanır.

       *  Derslerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklarımızın ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanır.

       *  Milli kimliğimizle birlikte, evrensel değerleri de sahiplenen çocuklarımızın birer “Dünya İnsanı” olarak yetişmelerine fırsat tanınır. 

       *  İngilizceye karşı farkındalık yaratılarak anadili gibi öğrenme ortamları oluşturulur.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin amacı; öğrencilerimizin, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, potansiyellerini en üst düzeye çıkartmaktır. Bu bağlamda, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durumu saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

 

DESTEK EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamalarda ihtiyacı olan her öğrenci için bireysel eğitim programı hazırlanır ve bire bir olarak uygulanır. Buradaki amaç öğrencilerimizin eksiklerinin giderilerek akranlarının seviyelerine ulaşmalarını sağlamaktır.

 

GEZİ

Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri, öğrenmeyi sınıf ortamıyla sınırlandırması ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir. Eğitsel amaçlar doğrultusunda öğretim programımızda düzenli olarak gezi ve gözlemlere yer verilmektedir.

 

KİTAP OKUMA SAATİ

Okuma kültürünün gelişmesi için okumanın alışkanlığa dönüşmesi gerekir. Okulumuzda okumanın sevilen bir alışkanlık olması için okuma saatleri düzenlenir. Okuma saatimizde tüm öğrenci ve öğretmenler birlikte kitap okur. Her öğrenciye ilgisine göre kitap seçme özgürlüğü tanınır.

Çocuklara kitap oku demenin en güzel yolu, onlarla birlikte kitap okumaktır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Biz Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi insan sevgisiyle bütünleşmiş bireylerin, hayatı daha anlamlı, değerli ve yaşanabilir kılacaklarına inanırız. Bizleri yücelten değerlerimizdir. Yeni Bilim Koleji olarak öğrencilerimizin milli, manevi, toplumsal ve insani değerlerin bilincinde olmalarını çok önemsiyoruz. Ayrıca iyi karakterli, sevgi, saygı, dürüstlük, hoşgörü ve yardımseverlik gibi temel insani kavramları benimsemiş ve bu kavramları hayatlarında uygulayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

    

 

İLKOKUL

YENİ BİLİM İLKOKULU

Yeni Bilim Kolejinde “Her çocuk ayrı bir dünyadır.” ilkesi temel alınarak; çocuk merkezli, ezbere dayalı olmayan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programları uygulanmaktadır. Çocuklarımız, güçlü ve zayıf yönleriyle bir bütündür. Bu bağlamda çocuklarımızın bireysel farklılıkları takip edilerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına imkân veren çalışmalar yapılmaktadır.

 

Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde ‘öğretme’ kavramı yerine ‘öğrenme’ kavramı merkeze konulmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.

 

Yeni Bilim Koleji’nin ilkokul kademesinde eğitim-öğretim faaliyetleri “Tam Öğrenme Modeli” adı verilen, ezbercilikten uzak, bilişsel becerilere dayalı, yapılandırmacı-bütünsel eğitim modeline göre yapılır.

 

Yeni Bilim Kolejinde;

       *  Çocuklarımız düşünmeye, soru sormaya, fikir alışverişi yapmaya teşvik edilir.

       *  Eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrenmeyi öğrenecekleri şekilde düzenlenir.

      *  Öğrenirken çevredeki olanaklardan faydalanmalarına, yaşamsal örnekleri kullanmalarına izin verilerek “Duvarsız Eğitim” yaratılır ve “Tam Öğrenme” sağlanır.

       *  Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılık geliştirmeleri sağlanır.

       *  Derslerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklarımızın ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanır.

       *  Milli kimliğimizle birlikte, evrensel değerleri de sahiplenen çocuklarımızın birer “Dünya İnsanı” olarak yetişmelerine fırsat tanınır. 

       *  İngilizceye karşı farkındalık yaratılarak anadili gibi öğrenme ortamları oluşturulur.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin amacı; öğrencilerimizin, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, potansiyellerini en üst düzeye çıkartmaktır. Bu bağlamda, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durumu saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

 

DESTEK EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin akademik olarak yetersiz oldukları alanlarda başarılarını artırmaya yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamalarda ihtiyacı olan her öğrenci için bireysel eğitim programı hazırlanır ve bire bir olarak uygulanır. Buradaki amaç öğrencilerimizin eksiklerinin giderilerek akranlarının seviyelerine ulaşmalarını sağlamaktır.

 

GEZİ

Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri, öğrenmeyi sınıf ortamıyla sınırlandırması ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir. Eğitsel amaçlar doğrultusunda öğretim programımızda düzenli olarak gezi ve gözlemlere yer verilmektedir.

 

KİTAP OKUMA SAATİ

Okuma kültürünün gelişmesi için okumanın alışkanlığa dönüşmesi gerekir. Okulumuzda okumanın sevilen bir alışkanlık olması için okuma saatleri düzenlenir. Okuma saatimizde tüm öğrenci ve öğretmenler birlikte kitap okur. Her öğrenciye ilgisine göre kitap seçme özgürlüğü tanınır.

Çocuklara kitap oku demenin en güzel yolu, onlarla birlikte kitap okumaktır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Biz Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi insan sevgisiyle bütünleşmiş bireylerin, hayatı daha anlamlı, değerli ve yaşanabilir kılacaklarına inanırız. Bizleri yücelten değerlerimizdir. Yeni Bilim Koleji olarak öğrencilerimizin milli, manevi, toplumsal ve insani değerlerin bilincinde olmalarını çok önemsiyoruz. Ayrıca iyi karakterli, sevgi, saygı, dürüstlük, hoşgörü ve yardımseverlik gibi temel insani kavramları benimsemiş ve bu kavramları hayatlarında uygulayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

    

 

Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Cd. No:309, 06620 Mamak / ANKARA
Telefon: +(90) 546 492 45 46 | info@yenibilim.k12.tr | www.yenibilim.k12.tr