Şifreli Alan

DERS ETKİNLİKLERİ

İngilizce

 

İNGİLİZCE

 

Yeni Bilim Kolejinde yabancı dil öğretimi, anadil öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda, doğal bir öğrenme ortamının yaratılmasına büyük önem verilmektedir. Okulumuzda yabancı dil öğretimi, gramer uygulamaları ile başlayıp bol alıştırma yapılarak sürdürülen çalışmaların yanı sıra; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir. Bu süreç ana sınıfından başlayarak bir bütünlük içerisinde ekip çalışması anlayışıyla sürdürülmektedir.

 

Gelişen dünya düzeninde, teknolojinin hızla gelişmesi ve uluslar arası ilişkilerin her alanda ilerlemesine bağlı olarak iyi derecede yabancı dil bilmek artık zorunlu hale gelmiştir. Yabancı dil eğitiminde kullanılan kaynaklar uluslar arası düzeyde kabul gören eğitim materyallerinden seçilmiştir. Aynı zamanda yabancı dil öğretimi ana dili İngilizce olan (native speaker) yabancı öğretmenlerle desteklenmektedir. Bunun yanında 3. Sınıftan itibaren 2. Yabancı dil öğretimi yapılmaktadır.

 

Yeni Bilim Koleji olarak hedefimiz; Yabancı dilde okuduğunu anlayabilen, dili konuşup, yazabilen ve dünyayla entegre olmuş bireyler yetiştirmektir.

 

 

Yeni Bilim Amerikan Kültür Koleji

Tamam

DERS ETKİNLİKLERİ

İngilizce

 

İNGİLİZCE

 

Yeni Bilim Kolejinde yabancı dil öğretimi, anadil öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda, doğal bir öğrenme ortamının yaratılmasına büyük önem verilmektedir. Okulumuzda yabancı dil öğretimi, gramer uygulamaları ile başlayıp bol alıştırma yapılarak sürdürülen çalışmaların yanı sıra; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir. Bu süreç ana sınıfından başlayarak bir bütünlük içerisinde ekip çalışması anlayışıyla sürdürülmektedir.

 

Gelişen dünya düzeninde, teknolojinin hızla gelişmesi ve uluslar arası ilişkilerin her alanda ilerlemesine bağlı olarak iyi derecede yabancı dil bilmek artık zorunlu hale gelmiştir. Yabancı dil eğitiminde kullanılan kaynaklar uluslar arası düzeyde kabul gören eğitim materyallerinden seçilmiştir. Aynı zamanda yabancı dil öğretimi ana dili İngilizce olan (native speaker) yabancı öğretmenlerle desteklenmektedir. Bunun yanında 3. Sınıftan itibaren 2. Yabancı dil öğretimi yapılmaktadır.

 

Yeni Bilim Koleji olarak hedefimiz; Yabancı dilde okuduğunu anlayabilen, dili konuşup, yazabilen ve dünyayla entegre olmuş bireyler yetiştirmektir.

 

 

DERS ETKİNLİKLERİ

İngilizce

 

İNGİLİZCE

 

Yeni Bilim Kolejinde yabancı dil öğretimi, anadil öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda, doğal bir öğrenme ortamının yaratılmasına büyük önem verilmektedir. Okulumuzda yabancı dil öğretimi, gramer uygulamaları ile başlayıp bol alıştırma yapılarak sürdürülen çalışmaların yanı sıra; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir. Bu süreç ana sınıfından başlayarak bir bütünlük içerisinde ekip çalışması anlayışıyla sürdürülmektedir.

 

Gelişen dünya düzeninde, teknolojinin hızla gelişmesi ve uluslar arası ilişkilerin her alanda ilerlemesine bağlı olarak iyi derecede yabancı dil bilmek artık zorunlu hale gelmiştir. Yabancı dil eğitiminde kullanılan kaynaklar uluslar arası düzeyde kabul gören eğitim materyallerinden seçilmiştir. Aynı zamanda yabancı dil öğretimi ana dili İngilizce olan (native speaker) yabancı öğretmenlerle desteklenmektedir. Bunun yanında 3. Sınıftan itibaren 2. Yabancı dil öğretimi yapılmaktadır.

 

Yeni Bilim Koleji olarak hedefimiz; Yabancı dilde okuduğunu anlayabilen, dili konuşup, yazabilen ve dünyayla entegre olmuş bireyler yetiştirmektir.

 

 

Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Cd. No:309, 06620 Mamak / ANKARA
Telefon: +(90) 546 492 45 46 | info@yenibilim.k12.tr | www.yenibilim.k12.tr