ANAOKULU

YENİ BİLİM ANAOKULU

YENİLİKLERİN IŞIĞINDA YENİ BİLİM ANAOKULUNDA

 

Okul öncesi eğitim; bireyin yaşamında temel beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, zekâ ve yeteneklerinin geliştirildiği, eğitimin hassas ve önemli bir basamağıdır. Çocuk gelişiminin en hızlı olduğu bu dönemde verilen nitelikli eğitim, çocukların sonraki eğitim hayatlarına daha hazır olmalarını sağlar. Okul öncesi eğitim; çocuğun ilerideki yaşamını ve okul başarısını belirlemede büyük rol oynar.

 

 

Yeni Bilim’de güvenle atılan küçük adımlar, hayatta atılacak doğru ve büyük adımlara dönüşecektir.

 

 

Yeni Bilim’de okul öncesi çocuklara; yeniliklerin ışığında planlanmış, çoklu zeka kuramları doğrultusunda hazırlanmış eğitim programları uygulanır. Çocuklar uyaranların bol olduğu eğitim ortamları ve bütün bunları sağlayacak uygun eğitim materyalleri sayesinde zengin bir öğrenme deneyimi elde ederler. Böylece araştıran, yaratıcı düşünen, sorumluluk alan, empati kuran ve farklı bakış açısına sahip bireyler olurlar. Sosyal-duygusal, dil, bilişsel, motor gelişimlerini tamamlayan ve ayrıca kendi kendine yeten çocuklar; sağlıklı evrensel değerlerle ilkokula hazır hale gelirler.

 

Yeni Bilim’de okul öncesi yabancı dil eğitimi; iletişim kurabilmek için gerekli olan, dinlediğini anlama ve karşılıklı konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. İngilizce ağırlıklı bir ingilizce programı benimseyerek çocukların dili severek ve eğlenerek öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Yeni Bilim Anaokulunda çocuk olmak;

        * Çağdaş ve modern imkanlarla eğitim veren bir kurumda ilerlemek,

        * 4 yaşından itibaren yabancı öğretmenler ile desteklenen İngilizce eğitim almak,

        * Uygulamalı aktiviteler ve projeler ile yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulmak,

        * İlkokula hazırlık çalışmaları yapmak,

        * Minik elleriyle sağlıklı beslenme etkinlikleri (Mutfak etkinliği) yapmak,

        * Eğlenceli ve öğretici keşif gezileriyle yeni bilgiler öğrenmek,

        * Spor aktiviteleri ile bedensel koordinasyonunu geliştirmek,

        * Atölye çalışmaları (Müzik, drama, görsel sanatlar, satranç, beden eğitimi, akıl oyunları) ile yenilikçi düşünmek,

        * Aile katılım etkinlikleri ile özgüvenini pekiştirmek,

Yeni Bilim Amerikan Kültür Koleji

Tamam

Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Cd. No:309, 06620 Mamak / ANKARA
Telefon: +(90) 546 492 45 46 | info@yenibilim.k12.tr | www.yenibilim.k12.tr