ANAOKULU

YENİ BİLİM ANAOKULU

Her çocuğun benzersiz ve eşsiz olduğuna inanarak, çocuklarımızın gelişim özelliklerini dikkate alıyor, ilgi, istek ve merakları doğrultusunda programlarımızı hazırlıyoruz. Bizim için öğrencilerimizin yaşantılara dayalı, bağımsız davranabilen, araştıran ve problem çözebilen, sorumluluk alan birer birey olmaları yolunda özgüvenlerinin olumlu yönde gelişimleri son derece önemlidir. Böylelikle erken yaşlarda gelişen kimlik bilinci, kazandırılan tutum ve beceriler ile bireysel farklılıklara ve değerlere saygılı, soran-sorgulayan bireyler yetiştirilir.

Çocukların gelişimlerinde kritik dönemler bulunmaktadır. 2-6 yaş arası ikinci bir dil öğrenmek için kritik bir dönemdir. Bir çocuk ne kadar erken ikinci dile maruz kalırsa o kadar kolay öğrenir ve akıcı bir şekilde ikinci dili kullanır. Bizde anasınıfında bu görüş üzerinden yola çıkarak sınıflarımızda iki dilde eğitim veriyor ve çocuklarımızın iki dilde iletişim kurabilen bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Anasınıfı programımızı, öğrenmenin anlamlı ve yaşam boyu süren bir etkinlik olmasının yanında eğlence dolu olması gerektiğine inanarak harmanlıyor ve yapılandırıyoruz. Haftalık programımızda aşağıdaki konu alanlarından derslere yer verilmektedir.

*Türkçe Dil Etkinlikleri

*Fen/Doğa Etkinlikleri

*Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

*İngilizce

*Oyun ve Fiziki Aktiviteler

*Matematik Etkinlikleri

*Görsel Sanatlar (Ebru, Seramik,Kolaj,Akrilik, vb.)

*Akıl Oyunları

*Drama

*Müzik ( Orf eğitimi, nefes, ritim  çalışmaları)

*Satranç

*Bilişim  (yazılım /Kodlama)

 

 

 

Okul Öncesi Yabancı Dil Edinimi

 

Araştırmalara göre insan beyni  gelişiminin önemli bir bölümünü altı yaşına kadar tamamlamaktadır. Bu nedenle küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocukta duygusal zekâyı geliştirir. Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o kadar  kolay ve doğal olur.

 

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri, yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dilsel, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır.

 

Okul öncesi İngilizce eğitimi, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, onların yaş gruplarına göre düzenlenmektedir. Temel aldığımız, her sınıfta iki öğretmenli sisteme göre İngilizce günlük akış içerisinde devamlı iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından yola çıkılarak  yabancı dil bir bütün halinde kullanılmaktadır. Böylece çocuklar İngilizceyi doğal ortamlarında duyarak hikâyeler, şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli materyaller yardımıyla öğrenebilmektedirler. Öte yandan  kelimeler ve cümle kalıpları, canlandırmalar, oyunlar ve hareketli aktiviteler de araç olarak kullanılır.

 

Erken yaşta bilinçli ve programlı olarak verilen İngilizce eğitimi, çocuğun dünya görüşünü genişleterek çok yönlü düşünmesini sağlar.

Çünkü bizler Yeni Bilim Anaokulu olarak çocuklarımızı birer dünya insanı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

 

 

Yeni Bilim Amerikan Kültür Koleji

Tamam

Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Cd. No:325, 06620 Mamak / ANKARA
Telefon: +(90) 546 492 45 46 | info@yenibilim.k12.tr | www.yenibilim.k12.tr